bura dingač

 

Harmonija-evolucija ka savršenstvu.