Wobbegon

 

 

Harmonija-evolucija ka savršenstvu.